Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 2 June, 2011 TEMA: Borgerinddragelse

30. June 2011

Medborgerskab i fast form

Medborgerskab er en størrelse, som det kan være svært at indfange og beskrive. Hvis det skal forstås, skal det måske først og fremmest opleves. Det var, hvad over 1000 danskere gjorde på fem borgertopmøder om sundhedsvæsenet afholdt samtidigt på tværs af landet lørdag d. 5 marts 2011.

Af Nanna Engberg

På årets første solbeskinnede forårsdag tilbragte borgertopmødernes deltagere hele dagen inden for i dunkle haller. De var på hårdt arbejde med at diskutere sundhedsvæsenets værdier og udfordringer i mindre grupper og med hver især at tage stilling til en række konkrete spørgsmål ved hjælp af elektronisk afstemning. Vi bad i slutningen af dagen alle deltagere udfylde et evalueringsark, og det gjorde de fleste. På tværs af de mange deltagere var det de samme grundlæggende tilkendegivelser, som de fleste borgere gav.

Hvorfor deltager borgerne?

De borgere, der deltog i borgertopmøderne havde alle modtaget en personlig invitation med en kort præsentation af arrangementets emne og dagens forløb. På den baggrund havde deltagerne valgt at melde sig til. En betydelig del gjorde dette, fordi de mente, at sundhedsvæsenet var et spændende og vigtigt emne at debattere. En hel del havde selv erfaringer som patienter, pårørende eller ansatte på sundhedsområdet, som påvirkede deres lyst til at deltage. Endnu flere angav dog ikke selve emnet som primær årsag til deres lyst til at deltage i et borgertopmøde. Det centrale var nærmere arrangementets særlige form. Mange så borgertopmøderne som en vigtig mulighed for at komme til orde, gøre en forskel og få medindflydelse. Når sådant et tilbud dukkede op, var det både en mulighed og en pligt at stille op, mente mange.

Hvad får borgerne ud af at være med?

Langt de fleste borgerne syntes, at de havde haft en spændende dag på borgertopmødet. Mange tilkendegav, at de var blevet klogere på sundhedsvæsenet og de mange udfordrende dilemmaer, som præger det. Men endnu flere fokuserede på de gevinster, der lå i oplevelse af at deltage i et borgertopmøde. Mange værdsatte de nye input til og vinkler på egne holdninger, som diskussionerne med andre borgere gav. Mange var glade for muligheden for at give sin egen mening til kende, men at have hørt andres synspunkter var mindst ligeså betydningsfuldt i deres vurdering af dagens kvaliteter.

En tur til, tak

Da dagen sluttede, havde borgerne været i gang i syv timer – og for langt de fleste var selve borgertopmødet pakket ind i en betydelig transporttid frem og tilbage til afholdelsesstedet. Alligevel skal vi ned i promillerne for at finde deltagere, der ikke ville deltage en anden gang. Det indgyder respekt. Og det viser med al tænkelig tydelighed, at der er et potentiale for meget mere medborgerskab i fast form fremover.

Foto: Gert Ellegaard