Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 1 September, 2010 TEMA: Teknologivurdering

31. August 2010

Ny forskning i menneskemængder øger sikkerheden på festivaler

Efter ulykken i 2000, hvor ni unge mænd tragisk måtte lade livet for publikumstrykket, er der lavet en række væsentlige sikkerhedstiltag på Roskilde Festival. Selvom eventsikkerheden generelt er blevet bedre, mener sikkerhedsleder for festivalens scener, Henrik Bondo Nielsen, at fortsat samarbejde og forskning på området er nødvendig.

Af Zara Wölck

”Vi vidste, at vi måtte trække på al ekspertise efter ulykken i 2000 og derfor oprettede vi i første omgang et netværk som senere resulterede i to faste årlige seminarer. Den viden vi har genereret, er dybt forankret i de europæiske festivaler i dag”.

I dag opererer de fleste større koncertsteder i Europa med front barrierer (også kaldet ”pit”)  foran de største scener, som kun tillader, et vist antal publikummer. En foranstaltning, der skaber mindre pres fra den samlede mængde. Derudover har netværket, YOUROPE (the European Festival Promoters Group), der blev oprettet i 2001, et år efter ulykken, afstedkommet et formaliseret, fælleseuropæisk festivalsamarbejde om eventsikkerhed og såkaldt crowd management. De har siden 2003 afholdt halvårlige europæiske seminarer bl.a. med arrangører af de store engelske og tyske festivaler:

”Vi har siden ulykken mødtes to gange årligt og udvekslet erfaringer. Der er generelt sket en udvikling blandt andet med frontbarrierer på de fleste større koncertsteder. Men min oplevelse er, at Roskilde Festival er langt fremme på området, fordi vi er interesserede i nye tiltag. I dag har vi videoovervågning af områderne foran alle scenerne og en nødstopsknap, der kan slukke for strømtilførsel til scenen, hvis der er problemer ude i mængden”.

Men der er stadig mange aspekter af dette relativt nye område, som ikke er belyst, mener Henrik Bondo Nielsen. Han har de sidste ti år været dybt involveret i udvikling af eventsikkerhed og har desuden en master fra Bucks New University i England, som i 2000 oprettede en overbygningsuddannelse i crowd management og eventsikkerhed:

”Ind til for få år siden var der ikke noget sted du kunne gå hen og arbejde akademisk med sikkerhed til musik. Du kunne kun lære det ved at være på turne med de store bands i x antal år. I dag kan vi tilegne os vigtig viden gennem vores studier på og samarbejde med Bucks New University”.

Roskilde festival har siden ulykken haft et løbende samarbejde med Bucks New University, som sammen med festivalen var initiativtagere til YOUROPE. Det har betydet, at festivalen også fungerer som testlaboratorium for universitetets forskning. I år afprøver forskere fra universitetet to trykveste ude blandt publikum. Disse veste kan via sensorer registrere det tryk og den temperatur en person iført vesten udsættes for forskellige steder i mængden:

”Gennem vores undersøgelser af vesten og dens censorer, kan vi blive bedre til at forudsige, hvordan folk reagerer under forskellige betingelser. Vi har tidligere kunne se på vores overvågningskameraer, at folk bevæger sig i forskellige mønstre. Nogle gange mere kraftigt end andre og vi vil gerne finde ud af hvorfor? For eksempel ved vi, at når temperaturen stiger, som den jo gør under en koncert, har det en både fysiologisk og psykologisk effekt på adfærden”.

Henrik Bondo Nielsen understreger, at det heller ikke altid er størrelsen på koncertområderne, der øger sikkerheden:

”Det kan f.eks. vise sig, at det ikke er hensigtsmæssigt at have store områder, fordi de kan skabe stort pres. I 2001, lige efter ulykken, var vi så bange for en ulykke af lignende karakter, at festivalen skabte for meget plads rundt om festivalgæsterne. Det resulterede i, at andre dele af publikum blev vrede over, at de ikke kunne få del af al den plads og derfor opstod der tumult. Der er stadig mange uforudsete faktorer og derfor må vi konstatere, at vi stadig ikke ved nok til fuldstændig klart, at kunne forudsige, hvornår det bliver kritisk.

I år havde Roskilde Festival heldigvis ingen større problemer med deres publikumssikkerhed. Men den tragiske ulykke i den tyske by Duisberg, hvor 21 mennesker blev dræbt under den årlige Love Parade har endnu en gang vist, at det er vigtigt at forstå dynamikken i mængder og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige, når mange mennesker er samlet et sted. Det næste YOUROPE seminar afholdes i september.

Foto: Anirudh Khoul

Fakta

Bucks New University I Buckinghamshire oprettede i 2000: The International Centre for Crowd Management and Security Studies. Det første institut i verden på sit område. Her kan man tage en overbygningsuddannelse i eventsikkerhed. Indtil videre har fem danskere har gennemført uddannelsen heriblandt Henrik Bondo Nielsen.
Læs mere om Bucks New University på www.bucks.ac.uk

Videoer

See video
Sikkerhedsvest i menneskehavet

Se Professor Chris Kemp, som er ledende Dekan på The International Centre for Crowd Management and Security Studies og Lektor Simone Pole fra Institute of Music & Entertainment fra Bucks New University forklare om trykvestens forunderlige sensorer.

Teknologivurdering

Syntetisk Biologi – debat til gavn, ikke til gru

Ny forskning i menneskemængder øger sikkerheden på festivaler

Nye politiske arbejdsformer

På forskningsseminar om global borgerinddragelse

Velkommen til det digitale Teknologidebat

Ting vi har set i fremtiden

Fremtidens førerløse fartøjer