Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr. 1 February, 2011 TEMA: Fedme som samfundsproblem

’Det fede topmøde’ 05

Den fedmeepidemi som aktuelt er emne for tv-programmer, radioudsendelser, avisartikler og bøger er ikke ny, hverken i Danmark eller i det hele taget i den vestlige verden. Selvom debatten om den udbredte fedme nu har forløbet i en årrække, er der kun tegn på, at epidemien fortsat udvikler sig, altså at stadig flere bliver stadig federe, på trods af oplysning og informationskampagner. Men hvordan er det gået med de tidligere forsøg på at sætte ind overfor fedmeepidemien, og hvordan kommer vi videre? Teknologidebat har talt med Maria Bruselius-Jensen, forsker på Steno Diabetes Center og Michael Søgaard Jørgensen, lektor på DTU.

>>

Gode byer - sunde byer

Byer og deres forvaltning har et kollektivt ansvar og en forpligtelse i forhold til at inkludere, inspirere og invitere til bevægelse og fysisk aktivitet i byrummet. Bevægelse skaber foruden sundere borgere også mere liv mellem husene. Ikke alene i Danmark, men over hele verden står byer, bæredygtighed og sundhed højt på dagsorden: der er øget fokus på hvordan ’grønne’ teknologier og ’intelligente’ løsninger kan skåne miljøet og samtidigt skabe vækst i verdens byer. Men, kan de fremmeste teknologier også skabe sunde byer, der er gode at leve og bevæge sig i? Det vil denne artikel se nærmere på.

>>

Hvad gør vi ved fedmeepidemien

Den vestlige verden står overfor en alvorlig fedmeepidemi. Men hvorfor bliver nogle mennesker fede, når andre ikke gør? Og hvad gør vi ved det?
Tre videointerviews

>>

Social ulighed i fedme og sundhed

Kommentar -

Fedmeepidemien har store konsekvenser både for den enkelte i form af livsforandrende fysiske og psykiske problemer og for samfundet som helhed på grund af øgede økonomiske og sociale belastninger af de fælles ressourcer. Fedme er ikke lige fordelt. De kortest uddannede med de mindste lønninger har den største procentdel af fedme, ligesom den geografiske fordeling af fedme svarer til, at kommuner med det laveste skatteprovenu også har flest overvægtige borgere. Men hvorfor er det sådan, og hvad kan vi gøre for at ændre på udviklingen?

>>

Fedme som samfundsproblem

Introduktion -

I denne første udgave af Teknologidebat i 2011 er det den fortsat voksende fedmeepidemi som er i magasinets fokus. På trods af den store mængde af forskning, udvikling, dokumentation og handlingsforslag på fedmeområdet, og på trods af at såvel eksperter som ansvarlige politikere er enige om, at det er nødvendigt at gøre noget, er fedmekurven ikke knækket. Teknologirådets projekt ’Fedme som samfundsproblem’ skal medvirke til debat på det politiske niveau samt overblik over de politiske opgaver, som er forbundet med at bekæmpe fedme i Danmark. Med udgangspunkt i de senere års mange anbefalinger og forslag til indsats har projektet skulle undersøge, hvilke tiltag der giver de bedste resultater og give forslag til politisk handlen.

>>
Ting vi har set i fremtiden

På vej mod sunde byer - cyklisme i København, New York og Bogotá

Ikke kun det danske sundhedssystem er under pres. Hvis ikke det stigende antal alvorlige livsstilssygdomme falder, vil verdens sundheds- og velfærdsmodeller (eller mangel på samme) ikke bibeholde samme standard eller udmønte sig, som de burde. I København er borgerne hverken miljøaktivister eller motionister – de bruger cykelen som transportmiddel fordi det er nemt, hurtigt – og sundt. I verdens mest tætte og trafikerede byer – fra New York til Bogotá - bliver nye transportplaner og cykelstier nu anlagt ud fra danske/københavnske principper for at fremme folkesundheden, skåne miljøet og øge indbyggernes livskvalitet.

>>