Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 1 February, 2011 TEMA: Fedme som samfundsproblem

4. February 2011

Fedme som samfundsproblem

I denne første udgave af Teknologidebat i 2011 er det den fortsat voksende fedmeepidemi som er i magasinets fokus. På trods af den store mængde af forskning, udvikling, dokumentation og handlingsforslag på fedmeområdet, og på trods af at såvel eksperter som ansvarlige politikere er enige om, at det er nødvendigt at gøre noget, er fedmekurven ikke knækket. Teknologirådets projekt ’Fedme som samfundsproblem’ skal medvirke til debat på det politiske niveau samt overblik over de politiske opgaver, som er forbundet med at bekæmpe fedme i Danmark. Med udgangspunkt i de senere års mange anbefalinger og forslag til indsats har projektet skulle undersøge, hvilke tiltag der giver de bedste resultater og give forslag til politisk handlen.

Af Jørgen Madsen, red.


I Teknologidebats tema om fedme kan du læse en artikel om, hvordan det er gået med ’Det Fede Topmøde’ som fødevarebranchen afholdt i 2005 og som udviklede 13 gode forslag til sunde forbedringer i hverdagen. I artiklen ’Social ulighed i fedme’er der flere forskeres bud på årsager til fedme, geografisk fordeling af epidemien og en målrettet indsats imod særligt udsatte grupper: Børnene, de unge og de kortest uddannede.

Jo mere vi beskæftiger os med fedmeproblemerne, jo tydeligere bliver det, at fedmeepidemien er et meget sammensat fænomen, og selvom der er meget brugbar viden, er der ingen nemme løsninger. Hør og se interviewet med læge Lotte Hvas, Etisk Råd, som sætter fedmefaktorerne i sammenhæng.

Hør og se også interview med to tidligere overvægtige: Den ene er sluppet af med sin overvægt med en livsstilsbehandling og den anden har gennemgået en operation.

Samfundsudviklingen har de seneste 40-50 år ført til betydelig reduceret fysisk aktivitet i arbejds- og fritidslivet med adgang til rigelige og billige fødevarer 24 timer i døgnet. Nu er det byplanlæggerne der tænker sundt. Signe Cecilie Jochumsen, Dansk Arkitektur Center, fremhæver København som det internationale eksempel på sund by og videregiver professor og arkitekt Jan Gehls bud på det gode og sunde byrum - ikke mindst cykler.

På projektets hjemmeside er der desuden links til
- Podcast fra seminar om behandling af overvægt og fedme
- Oplæg  om behandling af overvægt og fedme den 1. sept. 2010 i samarbejde med Danske Regioner
- Høring om fedme som samfundsproblem d. 27.okt. 2009 på Christiansborg

 

Et velkendt syn i danske byer. Copyright Teknologirådet jm