Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 2 November, 2010 TEMA: It og nye læringstilgange

11. November 2010

Ønske: Hvert skolefag sin it

Først fik vi hardware, så fik vi software, så fik eleverne fat på it, og så fik vi erfaring med både undervisning i it og it i undervisning. Og der er vi nu. Lærerne kæmper med eleverne om at få overtaget i it-baseret undervisning, kommunalpolitikerne forsøger at sulte it-uhyret mindre og it-forlagene tøver ikke med at sige, de følger med de nye medier.

Af Jørgen Madsen, Redaktør

Hvordan kommer vi videre til en undervisning, hvor hvert fag har sine egne it-undervisningsmaterialer, sine egne tilpassede redskaber, sit eget fag på seminarierne og sin egen forskning på universiteterne, alt sammen designet til et undervisningsunivers med it som en naturlig del af faget? Visionen om mere it i undervisningen var, at it  skulle håndsy og personliggøre den enkeltes undervisning, ikke mindst til glæde for de elever der har det vanskeligt med almindelig klasseundervisning. Det kniber med at få visionen virkeliggjort.

Teknologirådets projekt ’It og nye læringstilgange’ arbejder på at imødekomme individuelle måder at lære på. De store spørgsmål som rådets arbejdsgruppe tager udgangspunkt i er fx: Hvad rummer en vision for fremtidens folkeskole af muligheder og udfordringer for skolen og lærerne? Hvordan skal skolen indrettes for at understøtte de nye læringsformer? Hvordan kan lærerne understøttes i at anvende nye læringsformer og it?

I denne udgave af Teknologirådets e-magasin Teknologidebat, bringer vi en række artikler som giver forskellige eksempler på nye tilgange til læring med it og på forskellige opfattelser af it-udviklingen i den danske folkeskole.
It er blevet et særligt mantra, når begrebet omtales i forbindelse med det intelligente fremtidssamfund. It skal afhjælpe manglen på erhvervsaktive, når ældrebyrden virkelig begynder at veje tungt – hvis den gør det. It skal sørge for, at danske virksomheder ledes og styres smartest og mest højteknologisk med it. Den offentlige danske sektor skal være konstant mål for stadig mere borgerselvbetjening og med et stadigt mindre ressourceforbrug som resultat. Danske skole- og gymnasieelever skal have den bedste undervisning også baseret på it for at kunne klare sig på det globale arbejdsmarked. Men er it overhovedet en af fremtidens kompetencer?

  • Teknologidebat har bedt Peter Hesseldahl, fra Danfoss Universe, om at beskrive de kompetencer som vores børn og unge skal besidde i det 21. århundrede, og spurgt om it er én af dem? Læs hans kommentar her.
  • Teknologidebat har besøgt Maglegårdsskolen i Gentofte for at få førstehåndsindtryk af målrettet undervisning baseret på it. Læs 'Elever underviser klassekammeraterne i it' af Louise Therese Schou Nielsen og se videointerview om undervisningen.
  • Læs Signe Gry Braads artikel 'Fra skrivemaskiner til smartphones' om computerens udvikling i undervisningen fra en elektronisk skrivemaskine til mobiltelefonen som hjemsted for undervisningsmaterialer
  • Slumdog-it er ikke en filmmyte. Børn i den indiske slum lærer sig selv og hinanden at begå sig på computere. Læs artiklen 'Hole in the Wall: Fattige børn lærer uden lærere', af  Mads Laurids Petersen.
  • Med syntetisk biologi designes og konstrueres nye biologiske systemer, som ikke findes i naturen. Formålene er både at opnå ny indsigt i levende systemer og at skabe nye organismer til praktiske formål, men hvad er de nye etiske, sikkerhedsmæssige og sociale aspekter samt udviklingspotentialet for syntetisk biologi? Teknologidebat har talt med dr. med Gunna Christiansen, professor og medlem af Etisk Råd om perspektiverne ved syntestisk biologi. Se interviewsne her.


God fornøjelse
Jørgen Madsen
Redaktør