Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 2 November, 2010 TEMA: It og nye læringstilgange

10. November 2010

Elever underviser klassekammeraterne i it

På Maglegårdsskolen i Gentofte underviser elever hinanden i brugen af netbaserede undervisningsværktøjer, og det har vist sig at være en stor succes. Ikke mindst for lærerne, der kan lære af elevernes umiddelbare måde at dele viden med hinanden.

Af Louise Therese Schou Nielsen (tekst) og Mads Laurids Petersen (video)

Torsdag morgen kl. 08.15 sidder godt 12 elever fra 4-6 klasse på Maglegårdsskolen klar med tændte computere og lysvågne ansigter. Emnet er i dag ”rummet”, og de næste to timer skal eleverne sammen med Kasper Koed, der er folkeskolelærer og pædagogisk it-konsulent på skolen, undersøge, hvordan man  kan lære om planeter og solsystemer ved hjælp af fx Google Earth.
”Eleverne mødes med mig hver torsdag, hvor der er sat en ny tjeneste på dagsorden. I dag er de på rumrejse, som betyder, at de skal igennem forskellige undervisningsportaler som for rummet.dk og Quasars verden. Bagefter diskuterer vi spørgsmålene: Hvad kan vi så bruge? Hvornår kan vi bruge det? Og hvordan har det her overførelsesværdi til deres praksis? Det er jo sådan set det, det handler om”, siger Kasper Koed.
Herefter er det elevernes opgave at præsentere det, de har arbejdet med, til deres skolekammerater på morgensamlingen og efterfølgende at være tutorer for kammeraterne. Sideløbende sættes skolens It-vejledere og de tilknyttede lærere ind i værktøjerne, så de kan fortsætte processen sammen med eleverne.
Kodeordet er videndeling, og den begynder hos eleverne – ikke lærerne.

Kulturændring fra bunden
Mediepatruljen opstod for godt halvandet år siden, hvor Kasper i forbindelse med skolens it-handlingsplan fremlagde idéen om at bruge eleverne som ressource til videndeling hos ledelsen på Maglegårdsskolen, og Kasper får i dag god feedback fra elever såvel som lærere: ”Mediepatruljen er efterhånden en indlejret praksis og et fælles sprog på skolen. Det har i den forbindelse været vigtigt, at jeg inddrog ledelsen tidligt i processen. Og så har jeg brugt meget tid på at klæde lærerne på via intranettet og lærermøder, hvor jeg præsenterer dem for værktøjerne. Nu begynder lærerne også at komme til mig og spørge ind til nogle specifikke tjenester, vi har arbejdet med i Mediepatruljen.”
Det der adskiller mediepatruljen fra andre it-tiltag er, at den tager afsæt i elevernes egen medievirkelighed, ikke lærernes. Kasper håber dermed, at patruljen kan bane vejen for en kulturændring ved at gøre værktøjernes overførselsværdi synlig, håndgribelig og ikke alt for uoverskuelig: ”Det handler om at skabe synlighed og lade eleverne være den motiverende kraft. Ikke fordi lærerne ikke er motiverede, men fordi eleverne kan sætte nogle ting i spil i forhold til videndeling. Det er altså en strategi på flere niveauer, men det væsentlige er at sætte videndeling ind i en formaliseret ramme”, siger Kasper.

Næste skridt: web-etik og it-sikkerhed
Mediepatruljen er første skridt på vejen; næste skridt er web-etik og it-sikkerhed. Det er nemlig et væsentligt træk ved eleverne i Mediepatruljen, at de er teknisk dygtige, men de reflekterer ikke nødvendigvis over deres tilgang til it. Derfor har Maglegårdsskolen netop etableret et task force, hvor elever tager rundt i de forskellige klasser og holder workshops om web-etik og it-sikkerhed i samarbejde med elever fra det nationale Medieråd. Målet er, at man på længere sigt kan skabe en platform, hvor kildekritik, web-etik og digital dannelse kan diskuteres og praktiseres.

Elever fra Mediepatruljen. Foto: Mads Laurids Petersen

Fakta

Om Maglegårdsskolen

  • Maglegårdsskolen har været igennem en omfattende ombygningsproces i forbindelse med SKUB projektet i Gentofte kommune, hvilket har betydet en redefinition af det pædagogiske fundament og de organisatoriske strukturer på skolen. Skolen er i dag organiseret vertikalt i hjemområder med et selvstyrende team af lærere. I et indskolingsområde er der eksempelvis en 1. klasse, en 2. klasse og en 3. klasse i et hjemområde med 3 klasserum (hjemsteder) samt et stort fællesområde.
  • Skolen har desuden været en del af Undervisningsministeriets ITMF-projekt (IT, Medier og Folkeskolen) projekt samt Gentofte kommunes opfølgningsprojekt PIL (Projekt It-læring), som har betydet at skolens i takt med sin ombygningsproces og etableringen af et nyt pædagogisk fundament har haft et klart fokus på implementeringen af medier i undervisningen. Mediepatruljen er et resultat af denne implementering.

Lignende initiativer: 

  • På Dyssegårdsskolen i Gentofte har man planer om at involvere eleverne i det pædagogiske udviklingsarbejde, så ældre elever kan være med til at lave it-projekter for yngre elever. Læs interview med Carsten Andersen, lærer på Dyssegårdsskolen, der har igangsat et projekt, der skal fordre  videndeling mellem eleverne  på tværs af årgangene og med udgangspunkt i præsentationsprogrammer som Photostory, Powerpoint og Smart Notebook her.
  • På Tove Ditlevsen Skole, Nørrebro Park Skole og på Gasværkvejens Skole i København har Center for Informatik, Københavns Børne- og Ungeforvaltning i skoleåret 2009/10 igangsat et forsøg med Cross Age Tutoring - "læring på tværs af alder". Det drejer sig om forskellige faglige forløb, hvor et større klassetrin underviser et mindre klassetrin. Det er venskabsklasseprincippet koblet på konkrete faglige forløb. Om forsøgene får lov at fortsætte, vides endnu ikke, men de involverede lærere er alle positive overfor idéen. Download video fra Tove Ditlevsens Skole her.

Videoer

See video
Kasper Koed fortæller om Mediepatruljen på Maglegårdsskolen

Her kan du se hvordan en typisk undervisningsgang i for mellemtrinselever i Mediepatruljen ser ud. Kasper Koed fortæller hvordan medie patruljen fungerer og hvordan han f.eks. bruger et web 2.0 værktøj som Wix i sin danskundervisning og eleverne fortæller om hvordan det er at være med.

Ønske: Hvert skolefag sin it

Det, vi lærer i dag, er ikke det, vi skal kunne i morgen

Fra skrivemaskiner til smartphones

Elever underviser klassekammeraterne i it

Hole in the Wall: Fattige børn lærer uden lærere

Ting vi har set i fremtiden

Syntetisk Biologi