Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 2 November, 2010 TEMA: It og nye læringstilgange

9. November 2010

Fra skrivemaskiner til smartphones

Engang var computeren en elektronisk skrivemaskine, folkeskolens EDB-undervisning handlede mest om ti-fingersystemet, og mobiltelefoner var bestemt ikke tilladt. I dag er computeren et socialt værktøj, og i fremtiden vil programmer på mobiltelefoner måske stå for undervisningen

Af Signe Gry Braad, journalist

De første computere begyndte så småt at gøre deres indtog i den danske folkeskole i 1980'erne. Det var store monstrummer, som det nærmest krævede et stort kørekort bare for at starte, og det var ofte lærere med baggrund i naturfagene, som stod for undervisningen, der primært gik ud på at lære ti-fingersystemet udenad.
”Da de stationære computere rykkede ind i folkeskolen, blev de mest anvendt som en avanceret form for skrivemaskine, og man skulle næsten være programmør for at kunne bruge dem,” husker Mie Buhl, som er lektor, Ph.d og leder af forskningsprogrammet ”Medier og it i læringsperspektiv” på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Ny teknik – nye undervisningsmetoder
Computerteknologien blev dog med tiden mere brugervenlig og lettilgængelig, og i 1993 blev det indskrevet i Folkeskoleloven, at edb skulle integreres i alle obligatoriske fag. Computeren var dermed ikke længere bare et møbel bagerst i klasseværelset, og man begyndte at overveje forskellige måder at inddrage den i undervisningen.
I midten af 1990'erne kom internettet ud på skolerne, og i dag har det komplet forvandlet den måde hvorpå, computeren bliver inddraget i undervisningen.
”Det helt store buzzword er jo web 2.0, det vil sige det sociale internet med facebook og blogs, hvor eleverne ikke behøver at være i samme klasselokale for at arbejde sammen. Computeren bliver nu brugt til eksempelvis at udvikle et projektemne på en blog eller lave små produktioner, hvor der både indgår billeder, tekst og lyd, ” siger Mie Buhl.

Intelligente tavler
De dage hvor læreren kunne få ørenlyd ved at lade en lang negl køre hen over tavlen er også længst forbi.
På flere skoler har man f.eks. skiftet den klassiske, grønne model ud med interaktive tavler, der har touchscreen, internetadgang og en række andre digitale funktioner.
”Smartboards kan samle klassen på en hel anden måde end den traditionelle tavle, og det er langt nemmere at arbejde projektorienteret på den, fordi der er mulighed for at gemme noter og søge information i fællesskab,” siger Mie Buhl.

Mobilen ind i klasseværelset
I dag er mobiltelefoner bandlyst i de fleste klasselokaler, men hvis man spørger Lasse Juel Larsen, som er ph.d og videnskabelig assistent i it-kompetencecenteret Knowledge Lab på Syddansk Universitet, så vil vi i løbet af de næste fem-ti år se såkaldte smartphones indgå i undervisningen.
”Smartphones er et let værktøj, som kræver minimal vedligeholdelse i forhold til en computer, og teknologien bag giver gode muligheder for at bryde med den traditionelle ende-til-sæde-pædagogik, som alligevel ikke ligner det moderne arbejdsliv.”

Erfaring i marken
Lasse Juel Larsen giver flere eksempler på, hvordan smartphones bliver brugt til at gøre undervisningen interaktiv. Eksempelvis kan læreren sætte en række ”tags” op i skolens nærområde og på den måde lave et slags orienteringsløb, som eleverne skal bruge en smartphone for at løse.
Det kan også være en applikation, som er udviklet specielt til et undervisningsforløb, hvor eleverne f.eks. skal ud i marken og løse en række opgaver.
”Det, jeg kan lide, er, at den er håndterbar og ikke kræver en kompliceret database. Eleverne kan tage den med ud i verden og bruge den til at gøre deres egne erfaringer, hvilket er i god tråd med moderne læringsteori, hvor der bliver lagt stor vægt på netop erfaring,” siger Lasse Juel Larsen.

Foto: Creative Commons

Fakta

Det er ikke kun på Knowledge Lab i Danmark at man arbejder med mobiltelefonen som læringsredskab. I USA er der flere eksempler på hvordan smartphones med GPS teknologi integreres i undervisningsforløb, kaldet ’argumented reality’ og at der udvikles undervisningsmateriale særligt beregnet til smartphones.

Læs mere om hvordan spillet Mentira integrerer mobiltelefonen i spanskundervisningen på University of New Mexico og hvor forskningen i ’augmented reality’ er på vej hen på universiteterne University of Wisconsin at Madison og Massachusetts Institute of Technology her.

Ønske: Hvert skolefag sin it

Det, vi lærer i dag, er ikke det, vi skal kunne i morgen

Fra skrivemaskiner til smartphones

Elever underviser klassekammeraterne i it

Hole in the Wall: Fattige børn lærer uden lærere

Ting vi har set i fremtiden

Syntetisk Biologi