Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 1 September, 2010 TEMA: Teknologivurdering

31. August 2010

Teknologivurdering

Teknologirådets mest centrale opgave er at vurdere teknologiens muligheder og konsekvenser i samfundet og at rådgive folkevalgte, særligt Folketinget og regeringen, i teknologiske spørgsmål. Men hvorfor overlader vi ikke blot vurdering og evaluering af teknologi til eksperter og forskere?

Af Jørgen Madsen

Teknologivurdering omfatter studier og evaluering af nye teknologier. I en kompleks verden der udvikler sig med stor intensitet, er forskning og anvendelse af nye teknologier ikke kun en sag for forskere og bevilgende myndigheder.

Forskere er sjældent uddannede i etik og skal derfor være yderst forsigtige med egne og kollegers vurderinger af deres opdagelser og projekter. hele formålet med Teknologivurdering er at almindelige borgere, politikere og eksperter med en anderledes baggrund og hverdag, kan indgå som et væsentligt element i vurderingen af en teknologis konsekvenser og virkninger.

Perspektivet for teknologivurdering er ofte fremtidsrettet og globalt orienteret, ikke bagudskuende eller teknologifjendsk. Formålet med teknologivurdering er at løse allerede eksisterende problemer og forhindre mulige negative konsekvenser af ukritisk ibrugtagning eller uhensigtsmæssig kommercialisering af nye teknologier.

Men hvad er det så der kræver så stor opmærksomhed? De emner, som Teknologirådet og rådets søsterorganisationer i de øvrige europæiske lande, arbejder med, er mange. De spænder fra relativt harmløse teknologier som it og læring, teknologianvendelse i ældreplejen og bæredygtigt byggeri til teknologier der helt indlysende forekommer kontroversielle; atom- og brintteknologi, forskning i hjernen, nanoteknologi og syntetisk biologi er eksempler på teknologier der kræver bredere vurderinger, end hvad de nærmeste forskere formår.

Se også Maja Horsts ’Kommentar’ om netop syntetisk biologi i denne udgivelse.

Teknologi og demokrati
Teknologi rejser værdimæssige spørgsmål, som ikke kan besvares entydigt. I Danmark ønsker vi en demokratisk udvikling af samfundet i en økonomisk, økologisk og socialt bæredygtig retning. Den teknologi vi udvikler og anvender skal tilpasses dette mål. Teknologi skabes af mennesker – og mennesker kan sætte rammerne for at anvende teknologi, så den løser flere problemer end den skaber.

Hvordan kan alment-uddannede og ikke-forskende borgere have forståelser og meninger, som kan bidrage til Teknologiudviklingen? Det kan borgerne i høj grad, når de stiller spørgsmål som disse: Hvorfor denne teknologi? Hvorfor ikke en anden? Hvem har brug for den? Hvem kontrollerer den? Hvem drager fordel af den? Kan man stole på dem? Hvad vil teknologien betyde for mig og min familie? Vil den forbedre miljøet? Hvad vil den betyde for mennesker i udviklingslandene?

Viden og debat om teknologi på alle niveauer i samfundet er nødvendig for at fremme en demokratisk teknologiudvikling. Derfor ser Teknologirådet det som sin opgave at inddrage og bygge bro mellem borgere, politikere og eksperter i teknologivurderingen. Som uafhængig institution inddrager Teknologirådet alle involverede parter; erhvervsliv, forskning, interesseorganisationer, offentligheden og politiske beslutningstagere i teknologivurdering og debat.

Rådgivning af regering og Folketing
Teknologirådet kommunikerer og samarbejder direkte med relevante udvalg i Folketinget, som kan bede Rådet om at undersøge et bestemt emne og foretage en teknologivurdering. Rådgivningen kan bestå i at besvare konkrete spørgsmål fra medlemmer af Folketinget, at arrangere høringer for Folketingets udvalg om en aktuel teknologisk problemstilling, der kræver politikernes stillingtagen, eller at sætte fokus på et teknologisk dilemma i nyhedsbrevet Fra rådet til tinget.

Teknologirådet samarbejder også med andre offentlige beslutningstagere om teknologivurdering, hvis opgaven ligger indenfor Rådets opgave og formål. Samarbejdspartnere kan fx være en forvaltning eller et politisk udvalg i en kommune.

Foto: Bill Burris

Fakta

  • Teknologirådet er en uafhængig institution oprettet af Folketinget i 1995 og som en afløser for Teknologinævnet, der blev oprettet i 1986.
  • Teknologirådet modtager årligt et tilskud via Finansloven på omkring 10 mio. kroner.
  • Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er tilsynsførende myndighed for Rådet, og Folketingets Forskningsudvalg er Teknologirådets faste kontakt til Folketinget. Én gang om året aflægger Rådet beretning til Folketinget og regeringen.
  • Teknologirådet gennemfører hvert år 5-10 projekter der bliver fastsat af Rådet bestyrelse på baggrund af en åben indsamling af emner.
  • Når emnerne udvælges bliver der lagt vægt på at de belyser samspillet mellem menneske, teknologi og samfund og at de har betydning for mange mennesker.


Læs mere om Teknologirådets arbejde her.

Videoer

See video
Tore Tennøe

Tore Tennøe, leder af Teknologirådet i Norge om de væsentligste fremtidige teknologiemner.

See video
Robby Berloznik

Robby Berloznik fra Belgiens flamske 'Viewta om de væsentligste fremtidige teknologiemner.

Teknologivurdering

Syntetisk Biologi – debat til gavn, ikke til gru

Ny forskning i menneskemængder øger sikkerheden på festivaler

Nye politiske arbejdsformer

På forskningsseminar om global borgerinddragelse

Velkommen til det digitale Teknologidebat

Ting vi har set i fremtiden

Fremtidens førerløse fartøjer