Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 1 September, 2010 TEMA: Teknologivurdering

30. August 2010

Velkommen til det digitale Teknologidebat

Det er tid til at ændre formidling af teknologidebatten. Fremover udkommer Teknologirådets magasin Teknologidebat udelukkende elektronisk; lidt oftere, med tilbud i flere medier, til mange flere brugere og med mulighed for mere aktualitet.

Af Jørgen Madsen

Bladet Teknologidebat har været en vigtig del af formidlingen til politikere, studerende, forskere, det private erhvervsliv, offentlig forvaltning og almindelige borgere i 25 år.

Med overgangen til en elektronisk udgivelse forlader vi papir og porto; det mister læserne noget ved; bladmediets hurtige mulighed for indblik og overblik, muligheden for at samle og gemme ældre udgivelser og den særlige stoflighed som et trykt magasin har og som nok aldrig kan  blive efterlignet af selv den mest avancerede e-reader. Teknologidebat vil ikke længe komme ind af din brevsprække.

Til gengæld vil du modtage en besked i din mail inbox hver gang en ny udgivelse er tilgængelig. Og dette vil ske oftere end hidtil. Når vi overgår til kun at udkomme digitalt, bliver det redaktionelle arbejde nemlig langt mere fleksibelt; vi vil udkomme oftere, vi vil kunne udkomme i særudgaver der hurtigt og med øget fokus kan følge en aktuel debat om et teknologisk emne, og vi vil løbende opdatere med relevante links og artikler fra teknologiens verden.

Sidst, men ikke mindst åbner det digitale format op for en masse nye muligheder; de skrevne artikler vil nu blive ledsaget af videoer, billedserier og podcasts. Links vil inspirere til yderligere læsning. Både til andre artikler i Teknologidebat og fra Teknologirådets projekter men også til artikler i eksterne medier fra ind og udland. På den måde kan vores læsere dykke langt dybere ned i magasinets emner end det trykte blad gav mulighed for.
I denne første udgave af det digitale Teknologidebat har vi valgt at fokusere på  to af Teknologirådets kerneområder, nemlig teknologivurdering og borgerinddragelse.

Vurdering af teknologiens muligheder og konsekvenser er selve rygraden i Teknologirådets arbejde og de projekter rådet selv søsætter. Vi bringer derfor en artikel om hvad begrebet teknologivurdering egentlig dækker over og vi har spurgt to europæiske ledere af teknologivurderingsinstitutioner om hvilke teknologiske problemstillinger vi står overfor i den nærmeste fremtid.

Borgerinddragelse er ligeledes et nøglebegreb i Teknologirådet, og et vigtigt led i udviklingen af nye politiske arbejdsformer. Vi har derfor lavet en introduktion til hvordan politikere og embedsmænd kan tænke borgerne ind i politikudviklingen. Både lokalt, nationalt, regionalt og globalt som vi for eksempel så i verdens første globale borgerinddragelsesprojekt World Wide Views on Global Warming som Teknologirådet gennemførte sidste år. Vi var med på forskningsseminar om netop World Wide Views og du kan se videointerviews med ledende internationale borgerinddragelsesforskere derfra.

Herudover kan du frit navigere rundt i vores univers af teknologirelevante historier. Om sikkerhedsteknologi på festivaler, om fremtidens førerløse transportmidler og en masse mere.

Rigtig god fornøjelse med Teknologidebat!

Jørgen Madsen
Redaktør

Danske borgere debatterer klima op til COP15 i Teknologirådets projekt World Wide Views On Global Warming. - Foto: Jacob Carlsen