Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Kort Nyt 23. January 2012 Borgertopmøde om...

Borgertopmøde om Danmarks biodiversitet

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

Danmark var i 2010 med til at vedtage FN’s nye biodiversitetsstrategi, der har som mål at stoppe nedgangen i biodiversitet senest i 2020. Strategien afløser en tidligere strategi, der også havde som mål at stoppe nedgangen – men allerede i 2010. Det nåede man ikke og nu er sigtet indstillet på 2020. 

Derfor har regeringen i sit regeringsgrundlag besluttet, at der skal udarbejdes en "Naturplan Danmark", som skal hjælpe med at vende udviklingen og forbedre naturens vilkår. Men hvordan skal vi bære os ad? Skal skove og landbrugsjorder for eksempel drives mindre intensivt, selvom det kan føre til økonomiske tab? Det er nogle af de spørgsmål, som Folketinget og Miljøministeren skal tage stilling til i den kommende tid og det er derfor vigtigt for dem at vide, hvad almindelige borgere mener om det.

De deltagende borgere vil blive udvalgt, så de afspejler den demografiske fordeling i Danmark i forhold til alder, køn, beskæftigelse og bopæl. 

Borgertopmødet arrangeres af Teknologirådet i samarbejde med Naturstyrelsen.

Med biodiversitet menes naturens mangfoldighed, herunder økosystemer, arter og arvemateriale (gener)