Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Kort Nyt 23. January 2012 PACITA -...

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

PACITA projektet har til formål at udvikle en fælles platform for europæisk parlamentarisk teknologivurdering. Parlamentarisk teknologivurdering (PTA) understøtter demokratisk beslutningstagning i forhold til ny viden, teknologi og innovation ved at producere viden om teknologiers muligheder og konsekvenser, ved at facilitere demokratiske debataktiviteter mellem borgere, forskere, eksperter, NGO'er og virksomheder og ved at bidrage til formulering af mulige politiske handlerum for regulering af ny teknologi, forskning og innovation. 

Et vigtigt formål med projektet er således at igangsætte dialog mellem EU's nye medlemslande om teknologivurderingers institutionelle forankring, fremtidige metodeudvikling og demokratiske forandringspotentiale. 

Projektet skal dokumentere europæisk praksis i parlamentarisk teknologivurdering, gennemføre træning og debat om PTA og forsøge at udvide antallet af lande med PTA. I projektet indgår også tre storskala eksempelprojekter på tværeuropæisk PTA: 

1) Genomforskning og folkesundhed,
2) Telemedicin og telepleje til en aldrende befolkning og 
3) Bæredygtigt forbrug.

Følgende europæiske partnere er involveret:

• Karlsruher Institut für Technologie – Karlsruhe Institute of Technology (Germany)
• Rathenau Instituut – The Rathenau Institute (Netherlands)
• Teknologiraadet – Norwegian Board of Technology (Norway)
• Institut für Technikfolgen-Abschätzung – The Institute of Technology Assessment (Austria)
• Applied Research and Communications Fund (Bulgaria)
• Instituto de Tecnologia Química e Biológica – Institute of Technology of Biology and Chemistry (Portugal)
• Instituut Samenleving en Technologie – Institute Society and Technology (Flanders, Belgium)
• Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca – Catalan Institution Foundation for Research Support (Catalonia, Spain)
• Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung – Swiss Centre for Technology Assessment (Switzerland)
• Žinių Ekonomikos Forumas – Knowledge Economy Forum (Lithuania)
• Technologické centrum AV ČR – Technology Centre ASCR (Czech Republic)
• Université de Liège, SPIRAL – University of Liège, SPIRAL Research Centre (Wallonia, Belgium)
• Colàiste na hOllscoile Corcaigh – University College Cork (Ireland)
• Magyar Tudományos Akadémia – Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
• Teknologiraadet – Danish Board of Technology (Denmark)