Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Kort Nyt 30. June 2011 Syntesebiologi til debat

Syntesebiologi til debat

Syntesebiologi er et nyt og for mange fremmed felt, der potentielt kan løse nogle af de store udfordringer, som vi i dag har svært ved at håndtere. Teknologien er endnu på et tideligt stadie og først i løbet af 15-20 år kan det vurderes om visionerne for forskningen kan blive til virkelighed.

Danske forskere og virksomheder har gode muligheder for en stærk position i forhold til syntetisk biologi. Spørgsmålet er, hvordan skal vi håndtere syntesebiologien. En arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet og Det Etiske Råd har forsøgt at fastlægge linjer for, hvilke områder der skal sættes fokus på og hvordan.
Teknologirådet og Det Etiske Råd har i perioden april 2010 til april 2011 arbejdet med et projekt om syntesebiologi. En arbejdsgruppe har udformet idéer til et debatmateriale om forskningsfeltet. Arbejdsgruppen bestod af eksperter inden for biologi, fysik/kemi, filosofi, risikokommunikation og vidensformidling.

Eftersom syntesebiologi potentielt kan løse nogle af de store udfordringer, som vi i dag har svært ved at håndtere, er arbejdsgruppen blandt andet kommet frem til, at det er vigtigt, at både almindelige mennesker og fagfolk debatterer brugen af syntesebiologi med særlig henblik på anvendelsesmuligheder, forskningsprioritering, etik, demokratisk håndtering, risikovurdering og regulering.

Debatmaterialet er rettet bredt mod forskellige forskningsmiljøer, virksomheder, offentlige institutioner samt mod det politiske niveau og myndighederne, da disse instanser potentielt skal lovgive på området.

Debatmaterialet indeholder ikke færdige vurderinger af potentialer og samfundsmæssige udfordringer for syntesebiologi. Materialet er derimod udarbejdet med henblik på at åbne en dansk debat om syntesebiologi med både positive og kritiske vinkler, hvilket lægger op til en nuanceret debat, der kan danne grundlag for kvalificerede løsningsmuligheder.

Highlights fra arbejdsgruppens debatoplæg

- Syntesebiologi befinder sig på et tideligt stadie, hvor der er mulighed for at være proaktiv på området.
- Det er vigtigt at skabe en åben og tværfaglig dialog om syntesebiologi.
- De risici der er forbundet med syntesebiologi er på nuværende stadie begrænsede.
- Det er vigtigt at arbejde med en ansvarlig forvaltning af forskning og udvikling af syntesebiologi.
- Den brede offentlighed bør løbende involveres i de etiske og værdimæssige aspekter omkring syntesebiologi.
- Alle lande skal tage del i et internationalt samarbejde, hvor syntesebiologiens potentiale og nødvendige regulering bliver et fælles anliggende.

Fakta om syntesebiologi

Syntesebiologi ligger tæt op af traditionel bioteknologi og genteknologi og går ud på at kombinere levende celler, gener, proteiner og cellemembraner med døde elementer som elektroder, metaloverflader og nanofibre. Syntesebiologi har som perspektiver, at kunne udvikle produkter inden for områder som ren energi, forureningskontrol, ny og forbedret medicin og grøn kemi.

Projektets arbejdsgruppe bestod af:

Birger Lindberg Møller, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU-Life
Gunna Christiansen, Det Etiske Råd
Maja Horst, Institut for Organisation, CBS
Morten Andreasen, Det Etiske Råds Sekretariat
Steen Rasmussen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
Sune Holm, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, København Universitet
Thomas Breck, Center for Risikokommunikation

Henvendelse til:

Projektleder Gy Larsen
t: + 45 33455376
e: gla@tekno.dk

Projektmedarbejder Emil Lundedal Hammar
t: + 45 33455381
e: elh@tekno.dk

Informationsprojektleder Jørgen Madsen
t: +45 30785168
e: jm@tekno.dk

Projektmedarbejder Cecilie Neumann Hansen
t: +45 33455384
e: cnh@tekno.dk